Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt

Nov 15, 2018

Norges ønske om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 er totalt avhengig av en suksessfull utvikling av såkalt radikal teknologi som fører til store og raske endringer innen samfunnet. Endringene må komme raskt, både innen produksjonen og forbruket av energi for at ambisjonene om et grønt skifte skal kunne...


Nov 15, 2018

Vitenskapelig scenarieutvikling er et viktig verktøy for de som tar beslutninger om hvordan vi skal oppnå et lavutslippssamfunn i Norge innen 2050. Det er først og fremst snakk om fra olje og gass sektoren, som er en viktig del av både industrien og transportsektoren i Norge. I denne episoden av EnerSikt vil Stefan...


Nov 15, 2018

Helhetsforståelse og tverrfaglig samarbeid må til om Norge skal kunne gjennomføre et tilfredsstillende grønt skifte, og dermed møte sine internasjonale miljøforpliktelser på et vis som også gagner vanlige folk og samfunnet generelt. I denne episoden av EnerSikt vil Professor Asgeir Tomasgard, senterleder CenSES...