Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt

Dec 10, 2018

Denne episoden av EnerSikt tar for seg politiske strategier som kan lede til et lavutslippssamfunn. Vi har med oss Tomas Moe Skjølsvold, fra NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier og Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi. Vi tar dessuten turen til...