Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt

Jul 4, 2019

Europa bør vurdere å reformere elektrisitetsmarkedet for å sikre at overgangen til fornybar energi ikke forårsaker mørkelegging.

Vi vil høre fra Mette Bjørndal, professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, NHH, og Lasse Torgersen, seksjonssjef, i Konsernstrategi.

EnerSikt er produsert av Room 7540 i...


Jun 25, 2019

Vanlige folk som investerer i solpaneler på takene og deltar aktivt i elektrisitetsmarkedet, kan både bidra til og tjene på overgangen til fornybar energi.

Vi vil høre fra Marius Korsnes og William Throndsen, fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, fra Ove Wolfgang, energisystemsforsker ved SINTEF, og...


Jun 13, 2019

Ny vindkraft kan hjelpe Norge med å tredoble sin energiproduksjonskapasitet innen 2040-2050. Norsk vannkraft kan så bistå en europeisk overgang til fornybar energi, men det vil ikke skje av seg selv.

Vi vil høre fra professor Gunnar S. Eskeland, miljøøkonom, NHH, fra Stefan Jaehnert, forsker ved SINTEF, et av...


Jun 5, 2019

Shipping er en av de få bransjene som Norge har mulighet til å påvirke internasjonalt, ikke minst når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser fra båter, ferger og skip.

I denne episoden av EnerSikt vil vi høre om hva som kan gjøres for å redusere utslippene, både langs kysten og fra skip som krysser de...


Mar 11, 2019

Transportsektoren står for omtrent en fjerdedel av Norges totale klimagassutslipp. Å dekarbonisere biler og trailere blir vanskeligere jo større kjøretøyene er. Raske og dramatiske endringer vil kreve brenselsceller eller elektriske løsninger som erstatter dagens bensin og dieselmotorer. I denne episoden...