Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt

Jan 14, 2019

Overgangen til miljøvennlig energi krever et energisystem hvor etterspørsel og tilbud balanseres. men hvordan bruker vi egentlig energi, og hva kan gjøres for å endre forbruket? Og hvor i all verden vil vi få energi fra i fremtiden, om vi ikke lenger skal brenne kull, olje og gass?

I denne episoden av EnerSikt vil...