Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt

Mar 11, 2019

Transportsektoren står for omtrent en fjerdedel av Norges totale klimagassutslipp. Å dekarbonisere biler og trailere blir vanskeligere jo større kjøretøyene er. Raske og dramatiske endringer vil kreve brenselsceller eller elektriske løsninger som erstatter dagens bensin og dieselmotorer. I denne episoden...


Mar 1, 2019

Økonomiske insentiver, som består av markeds- og prismekanismer i tillegg til politiske og regelverkstiltak, kan utformes for å fremme energiproduksjon og -forbruk som er både effektiv og miljømessig bærekraftig. Vi vil høre fra Gunnar Eskeland, professor i miljøøkonomi ved NHH i Bergen, og Asgeir Tomasgard,...