Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Mar 11, 2019

Transportsektoren står for omtrent en fjerdedel av Norges totale klimagassutslipp. Å dekarbonisere biler og trailere blir vanskeligere jo større kjøretøyene er. Raske og dramatiske endringer vil kreve brenselsceller eller elektriske løsninger som erstatter dagens bensin og dieselmotorer. I denne episoden av EnerSikt hører vi fra Lasse Fridstrøm, seniorforsker og økonom ved Transportøkonomisk institutt TØI, fra Gunnar Eskeland, professor i miljøøkonomi ved NHH, og fra Øystein Ulleberg, forskningsleder ved Institutt For Energiteknikk, IFE. EnersSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig senter for bærekraftig energiforskning. www.CenSES.no.