Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Jul 4, 2019

Europa bør vurdere å reformere elektrisitetsmarkedet for å sikre at overgangen til fornybar energi ikke forårsaker mørkelegging.

Vi vil høre fra Mette Bjørndal, professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, NHH, og Lasse Torgersen, seksjonssjef, i Konsernstrategi.

EnerSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).