Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Jan 14, 2019

Overgangen til miljøvennlig energi krever et energisystem hvor etterspørsel og tilbud balanseres. men hvordan bruker vi egentlig energi, og hva kan gjøres for å endre forbruket? Og hvor i all verden vil vi få energi fra i fremtiden, om vi ikke lenger skal brenne kull, olje og gass?

I denne episoden av EnerSikt vil vi høre fra Kari Espegren, forskningsleder energisystemanalyse ved IFE, Institutt for Energiteknologi, NTNU professor Tomas Moe Skjølsvold fra det humanistiske fakultet, NTNU professor Asgeir Tomasgard, senterleder ved CenSES, og Pernille Seljom, forsker ved IFE.

EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Society). www.CenSES.no.