Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Nov 15, 2018

Helhetsforståelse og tverrfaglig samarbeid må til om Norge skal kunne gjennomføre et tilfredsstillende grønt skifte, og dermed møte sine internasjonale miljøforpliktelser på et vis som også gagner vanlige folk og samfunnet generelt. I denne episoden av EnerSikt vil Professor Asgeir Tomasgard, senterleder CenSES og leder for NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse forklare energisystemets sentrale rolle, og hvorfor politisk nytenkning er viktig. Vi treffer også Kari Espegren, avdelingsleder og seniorforsker ved Institutt for Energiteknikk, som vil fortelle om hvordan energiforskere jobber.