Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Mar 1, 2019

Økonomiske insentiver, som består av markeds- og prismekanismer i tillegg til politiske og regelverkstiltak, kan utformes for å fremme energiproduksjon og -forbruk som er både effektiv og miljømessig bærekraftig. Vi vil høre fra Gunnar Eskeland, professor i miljøøkonomi ved NHH i Bergen, og Asgeir Tomasgard, CenSES leder og professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, og fra Førsteamanuensis II Christian Skar, også fra NTNU, som forklarer hvordan økonomisk modellering fungerer. EnerSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig forskningssenter for miljøvennlig energi. www.CenSES.no.