Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Jun 13, 2019

Ny vindkraft kan hjelpe Norge med å tredoble sin energiproduksjonskapasitet innen 2040-2050. Norsk vannkraft kan så bistå en europeisk overgang til fornybar energi, men det vil ikke skje av seg selv.

Vi vil høre fra professor Gunnar S. Eskeland, miljøøkonom, NHH, fra Stefan Jaehnert, forsker ved SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, og fra professor Asgeir Tomasgard, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

EnerSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).