Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Jun 25, 2019

Vanlige folk som investerer i solpaneler på takene og deltar aktivt i elektrisitetsmarkedet, kan både bidra til og tjene på overgangen til fornybar energi.

Vi vil høre fra Marius Korsnes og William Throndsen, fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, fra Ove Wolfgang, energisystemsforsker ved SINTEF, og fra Jan Bråthen, spesialrådgiver i Statnett.

EnerSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).