Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Nov 15, 2018

Norges ønske om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 er totalt avhengig av en suksessfull utvikling av såkalt radikal teknologi som fører til store og raske endringer innen samfunnet. Endringene må komme raskt, både innen produksjonen og forbruket av energi for at ambisjonene om et grønt skifte skal kunne oppnås, og dette vil kreve en bedre samkjøring av energi- og industripolitikken. I denne episoden vil vi høre fra Professor Roger Sørheim fra Institutt for industrien økonomi- og teknologiledelse ved NTNU, og fra hans kollega, Førsteamanuensis Øyvind Bjørgum.